Japan - Shimane #5

An eventful day training at Shussai Pottery.
Famous for its “Shussai Blue” glaze.
3368 Hikawachō Shussai, Izumo
Shimane 699-0612