Japan - Shimane #2

Yunotsu Tsubaki-Yaki Climbing Kiln Community.
イ22-2 Yunotsuchō Yunotsu, Ōda-shi,
Shimane-ken 699-2501, Japan.
yakimono.yunotsu.org